Strona główna » Polityka jakości

Polityka jakości

 
 

Dotychczasowe doświadczenia na rynkach zagranicznych i krajowym, oraz wieloletnia współpraca z naszymi dostawcami i odbiorcami, umożliwiła nam wyjście poza sferę działalności regionalnej. Współpraca z wieloma Klientami, oparta jest na podstawach kilkunastoletnich kontaktów. Uzyskaliśmy zatem potwierdzenie, że otrzymany w 1997 roku dyplom Solidny Partner, jest realizowany w codziennej praktyce. Uznaliśmy, że zarządzanie jakością winno być kolejnym etapem nie tylko w dalszej poprawie wizerunku Przedsiębiorstwa, ale winno usprawnić współpracę z Partnerami Handlowymi w kraju i zagranicą. Ta przesłanka zdecydowała o stopniowym wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością , zmierzającym do uzyskania Certyfikatu ISO 9001-2000.

Polityka jakości Przedsiębiorstwa będzie realizowana poprzez:

Wdrożenie i stałe montorowanie Systemu Zarządzania Jakością na poszczególnych stanowiskach pracy, tak aby usprawnić dotychczasową współpracę z naszymi partnerami.
Objęcie dostawami wyłącznie materiałów posiadających certyfikaty krajów Unii Europejskiej.
Poszerzenie własnej oferty w zakresie dostaw na rynku krajowym i w eksporcie.
Powiększenie sieci odbiorców i dostawców.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników przy pomocy okresowych szkoleń.
Wyposażenie stanowisk pracy w nowoczesny sprzęt.

Mamy świadomość, że w minionym okresie udało się nam spełnić oczekiwania większości naszych partnerów. Wielu z nich udało się pomóc w niezwykle trudnych przypadkach. Dotychczas wypracowane formy współpracy będziemy nadal utrwalać i rozwijać, do czego zobowiązuje nas nowo wdrażany System Zarządzania Jakością.

Niniejsza polityka jakości została przedstawiona do realizacji pracownikom Przedsiębiorstwa.


Lech Kowalski

 
 

Euroholz

ul. Łucka 15/2401A, 00-842 Warszawa
Tel: 22 620 47 65, Fax: 22 652 27 67, E-mail: euroholz@warman.com.pl